Bezoek aan Roemenië

Van 4 tot 19 april hebben Herman en Ina Raaphorst en Piet en Ria Beukenkamp een bezoek gebracht aan Roemenië. Een van de doelen was om de voortgang van de projecten in Osorhei te bespreken.  Dit gebeurt via de FPPO, de stichting die zich bezig houdt met de vooruitgang van Osorhei. Het voorstel kwam van de kerken en de school om nu zelf aan de SOEB een project voor te dragen in plaats van automatisch geld te krijgen. Dit vindt het bestuur in het kader van zelfredzaamheid een goed voorstel. Het bestuur bepaalt dan voor het einde van het jaar of de aanvraag gehonoreerd wordt.