Benefit Bridgedrive voor Roemenië

Op 19 januari werd de 14e benefit bridgedrive georganiseerd door de Bridge Club KBO Boskoop en de Boskoopse Bridge Club.
Tevens was er een verloting met cadeaus van de Boskoopse middenstand en kwekers, met een opbrengst van 611 euro.
De vrijwilligers van SOEB zorgden voor de catering. Totale opbrengst 2620 euro. Met dit bedrag kan een transport van 100 m3 met kleding, huisraad en medische goederen betaald worden. De goederen zijn bestemt voor de kringloopwinkels van onze partner Caritas in Roemenië, medische goederen voor thuiszorg en drie verpleeghuizen.

Alle spelers, medewerkers en vrijwilligers hartelijk bedankt!