Tijdens ons bezoek begin mei 2022 vernamen wij tot onze ontsteltenis dat de zorgverzekeraar gemeend heeft om de vergoedingen voor de thuisverpleging met onmiddellijke ingang te stoppen. In ieder geval voor een jaar. De reden zou zijn dat de verzekeraar over te weinig geld beschikt. Caritas kan pas weer in april 2023 een nieuwe accreditatie aanvragen.

Het betekent dat:

  • er geen salarissen uitbetaald kunnen worden aan 8 verpleegkundigen en verzorgenden van de 7 thuiszorgposten in Oradea en de dorpen rond de stad, een kosten post van € 78000,- op jaar basis
  • zorg wordt onthouden aan ongeveer 350 patiënten die jaarlijks verpleegkundige zorg ontvangen, soms langdurig, soms kort na een ziekenhuisopname.
  • het met name de arme mensen (waar Caritas voor staat) betreft die deze zorg niet zelf kunnen betalen.
  • hoogwaardige zorg en verpleging die al 25 jaar bestaat, dreigt te stoppen.
  • SOEB, die al 25 jaar hierbij betrokken is, er alles aan wil doen om met uw hulp deze zorg te kunnen laten doorgaan.

Doet U mee?    NL47 RABO 0309 8326 32 of via  Doneer nu