Omzien naar elkaar, hulp in Roemenië

Op 12 oktober is voor de vijfde maal dit jaar een vrachtwagen met 100m3 kleding, meubels, huisraad en medische materialen geladen voor Roemenië. Een gedeelte van de kleding is bestemd voor diaconale doeleinden en gaat naar 2 kerken in Oșorhei een dorp bij de stad Oradea. De rest van de kleding en de meubels gaan naar onze partnerorganisatie Asociaţia Caritas Catolica Oradea. Zij hebben 2 kringloopwinkels waar deze goederen verkocht worden. Met de opbrengst kunnen zij hun charitatieve taak vervullen: hulp aan de armen en kwetsbare medemens waar nauwelijks hulp voor geregeld is. De medische goederen (o.a. verband en incontinentiemateriaal)  gaan naar het project “Thuisverpleging”, welke door de SOEB in 7 dorpen rond en in de stad Oradea ondersteund worden. Al deze projecten worden 3 maal per jaar bezocht door onze vrijwilligers.

Elke maandag van 9-12 uur kunt u goederen afleveren bij de opslag aan de Von Sieboldstraat 12 in Boskoop. 

Noteer ook zaterdag 27 oktober in uw agenda, dan staan wij weer van 9-12.30 uur met een bestelbus bij kerkelijk centrum de Loods achter de Zijde kerk in Boskoop om uw kleding in ontvangst te nemen. 

Blijf ons helpen!

www.s-o-e-b.nl    info@s-o-e-b.nl