Project ondersteuning Thuisverpleging

In 2017 bestond de Stichting Oost-Europa Boskoop 25 jaar. Dat was een jaar om stil te staan bij onze missie. We hebben als bestuur geconcludeerd dat er helaas nog werk genoeg is. In 2016 heeft het bestuur heeft alle posten voor thuisverpleging bezocht en geconstateerd dat de thuisverpleging van Caritas Catolica Oradea, de organisatie waar wij in Roemenië mee samenwerken, geen vooruitgang boekt. Dit komt omdat de Zorgverzekering in Roemenië nauwelijks oog heeft voor deze vorm van verpleging en zorg. De financiële bijdrage is dan ook marginaal, alleen als er geld is wordt er voor 90 dagen zorg per jaar vergoed. De rijken kunnen zich privé verpleegkundigen permitteren en zelf hun verbandmaterialen kopen, maar Caritas komt nu juist op voor de armen, de ouderen, de gehandicapten en de werklozen. Caritas wordt ook nauwelijks financieel gesteund door (plaatselijke) overheden. Ondersteuning met geld en goederen moet nog steeds grotendeels uit het buitenland komen.
De verpleegkundigen kunnen nauwelijks verlofdagen opnemen omdat de vraag naar zorg heel groot is en zij zeer loyaal zijn aan hun patiënten. 

Wat is de bedoeling: wij willen geld inzamelen om het salaris te kunnen betalen van een nieuw aan te stellen wijkverpleegkundige. Zij zal ook een auto nodig hebben en materiaal om te werken. Daarnaast is het vanaf 1 januari 2017 wettelijk verplicht dat zij een verzorgende naast zich heeft staan. Wij willen dit project aangaan voor 3 jaar. Maar dan moet er voldoende geld binnen komen. Het eerste jaar kost dit  €17000,-. De andere 2 jaren ongeveer €10.000,- per jaar. Helpt u mee om dit te realiseren? 

In november 2017 heeft de voorzitter tijdens het bezoek aan Roemenië het contact getekend samen met de directeur van Caritas dhr Jozsef Rajna. Het geld voor 1 jaar salaris is bijna binnen, de directeur kan starten met het zoeken naar een verpleegkundige en verzorgende.

Maart 2018. Weer een mijlpaal! Wij kunnen melden dat afgelopen januari een verpleegkundige is gestart en dat zij op dit moment wordt ingewerkt. inmiddels is ook een verzorgende aangenomen, maar zij moet nog de vereiste cursus afmaken en zal hopelijk 1 april starten met haar werk. 

Het bestuur wil nu verder zoeken naar sponsoren voor het geld voor de andere 2 jaar, zodat het project voor 3 jaar is geborgd en wij weer aandacht kunnen besteden aan en geld kunnen verzamelen voor onze andere projecten.