Ria Beukenkamp
 Voorzitter
Ria heeft vanuit haar beroep (wijkverpleegkundige) een netwerk in Nederland en is in staat om kennis over te dragen aan de verpleegkundigen van de  thuiszorg in Roemenië. Zij verzamelt bij collega’s in de wijkverpleging alle overgebleven materialen. Zij brengt 2 tot 3 keer per jaar  een bezoek aan Roemenië en gaat dan onder anderen met de thuiszorgverpleegkundige mee op patiënten bezoek om zo te zien wat er nodig is, maar ook uitleg te geven  over allerlei voor hen nieuwe materialen.

 

 

 Herman de Jong
 Secretaris
 Naast het secretariaat verzorgt Herman de PR en de foto’s op de website.

 

 

 

Herman Raaphorst
Penningmeester

 

 

 

 

Coby van der Spek  
Lid
Coby is in september 2017 ons bestuur komen versterken. Zij zal zich samen met de voorzitter bezighouden met sponsor werving.

 

 

 

Naast het bestuur is wekelijks een groep van 14 vrijwilligers in de opslagruimte aan het werk om alle ontvangen goederen te sorteren en verzendklaar te maken. Bestuur en vrijwilligers krijgen geen vergoeding voor hun werk.

Coördinator beheer opslagruimte en organisatie transporten:
Piet Beukenkamp
Mobiel 06-51765182

ANBI
De stichting is per 1 januari 2008 door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut beogende Instelling.                   
Dit houdt in dat alle giften die u overmaakt aan de SOEB, door de belastingdienst worden erkend als aftrekbaar.
Het RSIN nummer is 804302753
.

Bank- en gironummer
Het banknummer van de stichting is NL47 RABO 0309 8326 32.
Het gironummer is                               NL58 INGB  0003 7034 06.

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41173923