Stichting Oost-Europa Boskoop

Omzien naar elkaar, hulp in Roemenië en Oekraïne

Medische materialen en hulmiddelen voor ziekenhuizen in Oekraïne. Wij doen dit in samenwerking met Stichting Caritas Ukraine Holland in De Rijp. Zij hebben de contacten die wij niet hebben, zodat wij zeker weten dat het op de juiste plek komt.

Transporten naar Oekraïne zijn kostbaar. Doet U mee?    NL47 RABO 0309 8326 32 of via  Doneer nu 

Wat is er nodig: Heel belangrijk is dat dat de houdbaarheidsdatum minimaal 6 maanden is.

 • Rolstoelen
 • Ziekenhuisbedden
 • Infuusstandaards
 • Infuussystemen en naalden
 • Sondevoeding en drinkvoeding
 • Spuiten en naalden
 • Diabetes materialen: naaldjes, testapparaten met teststrips (zonder deze strips hebben wij er niets aan)
 • Alle soorten verbandmaterialen
 • Incontinentiemateriaal
 • Ook is er veel vraag naar ziekenhuisapparatuur: Ok lampen, operatietafels, instrumentarium etc

Heeft u vragen stuur een mail naar info@s-o-e-b.nl.

Dec 2023 Dit jaar hebben we weer 6x maal goederen via Stichting Caritas Ukraine Holland, in totaal 56 m3.

Dec 2022 Afgelopen jaar hebben wij 6 x medische goederen mee kunnen geven aan Stichting Caritas Ukraine Holland, in totaal 51 m3.

2 maart 2022
Sinds een week oorlog in Oekraïne! Niet voor te stellen, op 11 februari hebben we nog 8 m3 medische goederen overgedragen aan Stichting Ukraine Holland, niet wetende dat het wel heel erg nodig is.

Februari 2022
Afgelopen 3 weken hebben we 2 vrachtwagens met 100m3 kleding huisraad, meubels en incontinentie materiaal kunnen laden en verzenden voor Caritas Oradea, Christian Endeavor en de kerken in Oşorhei.

Januari 2022
Tijdens ons bezoek in september hoorden wij van de directeuren van Caritas en Christian Endeavor dat zij vreesden voor de komende winter vooral in verband met de hoge rekeningen voor hout, stads verwarming en medicijnen. Daarnaast nog de aanvragen voor voedsel, hetgeen het bestuur heeft doen besluiten om weer een Winteractie te organiseren. Op voorhand hebben wij al geld overgemaakt zodat Caritas nog voor een redelijk prijs hout kon in kopen. Ook geld voor vitamines voor de meest kwetsbare mensen onder andere in de 4 verpleeghuizen, maar ook in de Thuisverpleging.                                                            Doet U mee met de actie? Er is veel geld nodig.                                                                   WINTERACTIE 2021-2022                                                NL47 RABO 0309 8326 32

U kunt ook zelf in uw of jouw eigen omgeving een actie starten via Geef.nl . Dat gaat heel makkelijk. Zoek Stichting Oost-Europa Boskoop op en de rest volgt van zelf.

Bezoek aan Roemenië september 2021
Ook het jaar 2021 heeft in teken van Corona gestaan. In plaats van 3x per jaar konden we slechts 1 keer een bezoek brengen aan de projecten in Roemenië. Dat is in september gebeurd. Twee bestuursleden en 2 vrijwilligers hebben in 2 weken alle projecten van Caritas, Christian Endeavor en de kerken in Oşorhei bezocht. Het zat er helaas niet in om nieuwe projecten te bezoeken want op het moment dat wij er waren namen de besmettingen weer toe en werden dorpen en steden gesloten o.a. Tasnad waar wij een Caritas organisatie wilde bezoeken. Ook onze uitdeling van de gebreide truien, sjaals, mutsen, poncho’s, aangeklede barbiepoppen en dekens kon dit jaar weer niet doorgaan. Inmiddels stonden in de opslag bij Caritas meer dan 85 verhuisdozen. Uiteindelijk heeft Caritas 5 projecten van buitenschoolse opvang gevonden waar kinderen worden opgevangen uit arme gezinnen. Zij worden begeleid bij het huiswerk en krijgen een maaltijd. Vijf december is voor hen een onvergetelijke dag geworden. Ook zijn gezinnen die bekend zijn bij de sociale afdeling van Caritas verrast met een trui, sjaal en muts.

Maart 2021 
We kunnen terugkijken op een succesvol 1e kwartaal. 
De jeugdgroep van de Protestantse Gemeente Boskoop heeft op 23 januari 2021 haar jaarlijkse 12-uurs actie voor een goed doel bestemd voor onze stichting. Lees het verslag dat in het plaatselijke kerkblad heeft gestaan:
Wat een geweldige actie was dat op 23 januari!! De leden van SIGN zijn 12 uur in touw geweest om geld in te zamelen ter ondersteuning van het werk van SOEB. In kopen doen voor ontbijtjes, voor soep, voor de goodiebags, daarna alles klaarmaken en rondbrengen. De 5 jongelui die 12 uur virtueel de Alp d’Huez op gefietst hebben. Ook nog een bezoek aan onze opslag. Alles op film vastleggen. En dat ook nog coronaproof. Geweldig!
Het eindresultaat mag er dan ook zijn: € 4500,-. Wij als Stichting Oost-Europa Boskoop zijn deze enthousiaste groep jonge mensen van SIGN heel erg dankbaar. Ook Caritas Oradea heeft zijn waardering uitgesproken. Wat kunnen wij nu veel mensen helpen en blij maken!!
In de eerste plaats is de aanvraag van de jongerengroep van Caritas gehonoreerd. Hoe mooi: jeugd voor jeugd. Zij hebben € 900,- gevraagd om tot april wekelijks soep en broodjes uit te delen op straat in arme wijken. Soms staat er een rij van 100 personen. Zij koken de soep zelf en maken de broodjes klaar. Een bakker in de buurt doneert de broodjes. Er wordt veel publiciteit aan deze acties gegeven. Zo komt Caritas met mensen in contact die meer hulp nodig hebben zoals kleding en hout voor de kachel. Zij worden gescreend en krijgen dan verdere hulp van de sociale dienst van Caritas. Deze hulp is inmiddels gestart.
Wij hebben ook een aanvraag gekregen voor financiële ondersteuning van hout voor 100 gezinnen. De kosten zijn € 2500,-. Met dit geld zijn geperste houtblokken gekocht waarmee de gezinnen 2 maanden enkele uren per dag de kachel kunnen stoken. In deze coronatijd wordt deze steun door steeds meer huishoudens aangevraagd. Wat mooi dat wij dat nu kunnen honoreren!

Verder kunnen we, samen met de opbrengst van onze Wintervoedselactie (€4000, -) de meest noodzakelijke donaties geven aan voedselprogramma’s van Caritas, Christian Endeavour en de kerken in Oşorhei. Via deze actie worden voedselpakketten uitgedeeld aan huishoudens, vergelijkbaar met de voedselbank die wij in Nederland kennen. In de contacten die wij via Skype met onze partners hebben horen wij schrijnende verhalen. Steeds meer aanvragen om hulp, ook uit de omliggende dorpen. Gemeentelijke overheden dragen wel financieel bij, maar dit is lang niet genoeg. Het wordt voor hen we steeds duidelijker wat de betekenis is van organisaties als Caritas en Christian Endeavour.

Wij als Stichting Oost-Europa Boskoop zijn erg dankbaar voor alle steun die wij de afgelopen periode van u/jou hebben ontvangen.

U begrijpt, wij blijven doorgaan met onze Voedselactie.

Wij beseffen dat in Nederland de zelfde problemen zijn maar wilt u ons toch helpen om de vraag naar voedselpakketten ( maar ook houtpakketten) te kunnen blijven honoreren? We zijn een actie gestart om voor € 25,- pakketten te laten maken in Roemenië met meel, olie, pasta, groente, vlees, fruit en hygiëne artikelen. Deze actie gaat het hele jaar 2021 door.

Bekijk onderstaand filmpje hoe u donatie besteedt wordt. Stand in februari 2021: We hebben inmiddels al een bedrag van € 5000,- kunnen overmaken naar Roemenië. Maar ja, eten moet je elke dag! 

 

Wat betekent de coronacrisis voor de mensen in Roemenië en voor het werk van de SOEB?

Op 16 maart 2020 wordt in Roemenië de noodtoestand afgekondigd in verband met de coronacrisis. Er is een avondklok ingesteld. Tussen 22-6 uur mag niemand zich op straat begeven tenzij noodzakelijk voor werk. Overdag mag het huis alleen verlaten worden voor werk als men een ondertekende brief van de werkgever heeft. Ook mag nog een boodschap gedaan worden. Mensen boven de 65 jaar moet thuis blijven. Zij mogen alleen tussen 11-13 uur een boodschap doen of hun hond uitlaten. Alleen supermarkten en apotheken zijn open. De scholen gaan dicht. De kerken gaan dicht. De grenzen worden gesloten voor buitenlanders. Roemenen die terug komen uit Italië of Spanje (waar er duizenden werken) moeten 14 dagen in quarantaine. De gezondheidszorg in Roemenië is één van de slechtste in Europa. Een grote uitbraak kan een ramp worden voor de ziekenhuizen. Vele artsen en verpleegkundigen werken al lang in het buitenland, waar zij veel meer verdienen.

Begin april 2020: Vele dorpen en steden gaan in quarantaine. Bijvoorbeeld Sucavea waar in het grootste ziekenhuis tientallen zorgmedewerkers ziek worden. Een ander dorp heeft zoveel zieken doordat grote groepen teruggekeerde mensen uit het buitenland zich niet aan de 14 dagen thuis quarantaine hebben gehouden. Verpleeg- en verzorgingshuizen worden gesloten net als in Nederland. Bezoek is niet meer mogelijk.

Half april 2020: In de 4 verpleeghuizen van Caritas moeten de medewerkers in ploegen werken. Dat betekent dat zij 14 dagen in het tehuis moeten blijven, na veertien dagen worden zij afgelost door de volgende ploeg en zij moeten dan thuis in quarantaine blijven. Inmiddels heeft SOEB een financiële ondersteuning gegeven om deze zorgverleners een verrassing te bezorgen en een hart onder de riem te steken in deze voor hen moeilijke tijd, onder andere op 12 mei de dag van de Internationale Verpleging.

Half mei 2020: De lockdown is verminderd, mensen mogen weer naar buiten. Mogelijk mogen eind mei de kleine winkels in Roemenië weer open. Dat zou voor Caritas ook goed nieuws zijn. Twee maanden hebben zij geen inkomsten gehad van uit de winkels. Een ander goed nieuws is dat de verzorgenden en verpleegkundigen in de verzorg- en verpleeghuizen niet meer intern hoeven te verblijven. De bewoners mogen nog geen bezoek ontvangen.

 • Het bestuur krijgt vanuit Roemenië aanvragen voor financiële hulp voor voedsel pakketten. Het zijn met name de mensen die bijvoorbeeld net een baan hadden die ontslagen worden en geen recht hebben op ondersteuning van overheidswege. Ook zijn veel werknemers, net als in Nederlandnaar huis gestuurd. Zij krijgen 75% van hun salaris van de overheid.
 • De kerken in Oşorhei  delen nu ook meer voedselpakketten uit dan normaal. Van de SOEB ontvangen ze 2 x per jaar 6 m3 kleding om te verkopen, de opbrengst is voor diaconale doelen, zoals deze voedselpakketten. Maar nu de crisis al bijna 2 maanden duurt raakt ook dat geld op. Er zijn geen kledingverkoopdagen, ook geen aanvoer vanuit Nederland.
 • Ook kregen wij een aanvraag voor financiële ondersteuning van de organisatie Christian Endeavor Oradea, waar wij sinds 2018 contact mee hebben. Een organisatie die tientallen groepen heeft voor onder andere kansarme gezinnen, alleenstaande ouderen, mensen met een handicap, jongeren, dagopvang, naschoolse opvang en thuiszorg. In totaal bereiken zij zo 1000 mensen om het christelijk geloof te delen, maar vooral ook om de dagelijkse noden zoals voedsel, geld voor medicatie, hulp bij ziekte, te lenigen.
 • Ook bij Caritas (in de stad Oradea met 250.000 inwoners) worden veel voedselpakketten gemaakt en uitgedeeld. Zij hebben hulp van een groep vrijwilligers. De burgerlijke gemeente doet ook wat zij kan, maar de financiën zijn beperkt. 

6  juni 2020: Wekelijks heeft het bestuur contact met één van onze partner organisaties om ons op de hoogte te houden van de situatie. In middels zijn de winkels weer open. Ook de kringloopwinkels van Caritas en Christian Endeavor Oradea hebben afgelopen week hun deuren geopend en de verkoop liep goed. Bijna 3 maanden geen verkoop betekent wel een flinke financiële achterstand. Daarom blijven wij geld inzamelen om in ieder geval uitgifte van voedselpakketten en warme maaltijden te kunnen garanderen. Inmiddels is de opbrengst dusdanig dat de 3 organisaties ieder € 500,- hebben ontvangen voor de voortzetting van hun voedselpakketten uitgifte.

15 juni 2020: Van onze partners hoorden wij dat de werkeloosheid in Roemenië fors is opgelopen tot 1,2 miljoen mensen. Net als in Nederland komen ook daar meer mensen onder de armoede grens. In de dorpen is het wat minder. Daar hebben velen ook een eigen tuintje waar ze groente kunnen verbouwen. In de stad Oradea kloppen veel mensen bij Caritas en CE aan voor hulp. Vrijdag 26 juni is weer een vrachtwagen van 100 m3 geladen met hulpgoederen.

Augustus 2020: Via Caritas Catolica Oradea kregen wij het verzoek of wij ook mogelijkheden zagen om aan 230 schoolmeubeltjes te komen. In verband met de strenge Corona maatregelen van de overheid moeten alle kinderen in de klas aan een eigen tafeltje zitten. Op veel scholen is dat niet het geval. Via onze contacten konden wij op basisschool de Ark van Jong Leven in Nieuw Vennep en basisschool de Klim-Op in Purmerend bij elkaar ruim 200 schoolsetjes (50m3) ophalen. De schoolkinderen hielpen mee met sjouwen en vonden het heel mooi dat de meubeltjes niet werden vernietigd maar een tweede kans kregen. Op 11 september zijn deze met vele dozen met kleding en huisraad richting Roemenië vervoerd. De meubeltjes waren precies op tijd voor de start van het nieuwe schooljaar en de dank is groot:

Sehr geehrte Damen und Herren,
im Namen des ganzen Lehrkörpers und der SchülerInnen möchte ich mich ganz herzlich für
Ihre Unterstützung bedanken. Dank Ihrer großzügigen Spende haben wir unsere
Unterrichtsräume so gestalten können, dass der Mindestabstand von 1,5 m zwischen
Schülerinnen, Schülern, Lehrkräften und allen weiteren Personen eingehalten werden kann.
Noch einmal unseren herzlichsten Dank für Ihre Spende und Ihr großes Herz.
Der liebe Gott segne Sie und vergelte es Ihnen in reichem Maße!

Mit freundlichen Grüßen

Erzsebet Katalin Konrad
Schulleiterin

Oktober: Elke maandagochtend worden er veel goederen bij onze opslag gebracht. Wij kunnen niet meer met een grote groep sorteren vanwege de afstand die we moeten houden. Dat is jammer want de gezelligheid en saamhorigheid is nu minder. Alle vrijwilligers hebben zich bereid verklaard om in kleine groepjes op andere tijdstippen hun werk te doen. Het bestuur is daar heel dankbaar voor. Op deze manier kunnen wij nog proberen om goederen naar Roemenië te krijgen, want deze zijn in de kringloopwinkels daar nu meer dan nodig.

Bestuursleden kunnen nog steeds niet naar Roemenië toe, dat is spijtig. Alle contacten verlopen via e-mail en skype. Ook activiteiten om geld te genereren zoals markten, oliebollen verkoop tijdens de intocht van Sinterklaas, bridgedrive, collectes in kerken kunnen niet door gaan. Het bestuur beraadt zich op andere acties, zoals het aanschrijven van bedrijven en middenstand. Ook hebben wij ons aangesloten bij Giving Tuesday op 1 december 2020.