2020 De nood is groot in Roemenië

We weten dat in Nederland de zelfde problemen zijn maar wilt u ons toch helpen om de vraag naar voedselpakketten te kunnen blijven honoreren? We zijn een actie gestart om voor € 25,- pakketten te laten maken in Roemenië met meel, olie, pasta, groente, vlees, fruit en hygiëne artikelen. Doneer dan via de Donatieknop

Bekijk onderstaand filmpje hoe u donatie besteedt wordt. We hebben inmiddels al een bedrag van € 1500,- kunnen overmaken naar Roemenië. Maar ja, eten moet je elke dag!

 

Wat betekent de coronacrisis voor de mensen in Roemenië en voor het werk van de SOEB?

Op 16 maart 2020 wordt in Roemenië de noodtoestand afgekondigd in verband met de coronacrisis. Er is een avondklok ingesteld. Tussen 22-6 uur mag niemand zich op straat begeven tenzij noodzakelijk voor werk. Overdag mag het huis alleen verlaten worden voor werk als men een ondertekende brief van de werkgever heeft. Ook mag nog een boodschap gedaan worden. Mensen boven de 65 jaar moet thuis blijven. Zij mogen alleen tussen 11-13 uur een boodschap doen of hun hond uitlaten. Alleen supermarkten en apotheken zijn open. De scholen gaan dicht. De kerken gaan dicht. De grenzen worden gesloten voor buitenlanders. Roemenen die terug komen uit Italië of Spanje (waar er duizenden werken) moeten 14 dagen in quarantaine. De gezondheidszorg in Roemenië is één van de slechtste in Europa. Een grote uitbraak kan een ramp worden voor de ziekenhuizen. Vele artsen en verpleegkundigen werken al lang in het buitenland, waar zij veel meer verdienen.

Begin april. Vele dorpen en steden gaan in quarantaine. Bijvoorbeeld Sucavea waar in het grootste ziekenhuis tientallen zorgmedewerkers ziek worden. Een ander dorp heeft zoveel zieken doordat grote groepen teruggekeerde mensen uit het buitenland zich niet aan de 14 dagen thuis quarantaine hebben gehouden. Verpleeg- en verzorgingshuizen worden gesloten net als in Nederland. Bezoek is niet meer mogelijk.

Half april: In de 4 verpleeghuizen van Caritas moeten de medewerkers in ploegen werken. Dat betekent dat zij 14 dagen in het tehuis moeten blijven, na veertien dagen worden zij afgelost door de volgende ploeg en zij moeten dan thuis in quarantaine blijven. Inmiddels heeft SOEB een financiële ondersteuning gegeven om deze zorgverleners een verrassing te bezorgen en een hart onder de riem te steken in deze voor hen moeilijke tijd, onder andere op 12 mei de dag van de Internationale Verpleging.

Half mei: De lockdown is verminderd, mensen mogen weer naar buiten. Mogelijk mogen eind mei de kleine winkels in Roemenië weer open. Dat zou voor Caritas ook goed nieuws zijn. Twee maanden hebben zij geen inkomsten gehad van uit de winkels. Een ander goed nieuws is dat de verzorgenden en verpleegkundigen in de verzorg- en verpleeghuizen niet meer intern hoeven te verblijven. De bewoners mogen nog geen bezoek ontvangen.

  • Het bestuur krijgt vanuit Roemenië aanvragen voor financiële hulp voor voedsel pakketten. Het zijn met name de mensen die bijvoorbeeld net een baan hadden die ontslagen worden en geen recht hebben op ondersteuning van overheidswege. Ook zijn veel werknemers, net als in Nederlandnaar huis gestuurd. Zij krijgen 75% van hun salaris van de overheid.
  • De kerken in Oșorhei  delen nu ook meer voedselpakketten uit dan normaal. Van de SOEB ontvangen ze 2 x per jaar 6 m3 kleding om te verkopen, de opbrengst is voor diaconale doelen, zoals deze voedselpakketten. Maar nu de crisis al bijna 2 maanden duurt raakt ook dat geld op. Er zijn geen kledingverkoopdagen, ook geen aanvoer vanuit Nederland.
  • Ook kregen wij een aanvraag voor financiële ondersteuning van de organisatie Christian Endeavour Oradea, waar wij sinds 2018 contact mee hebben. Een organisatie die tientallen groepen heeft voor onder andere kansarme gezinnen, alleenstaande ouderen, mensen met een handicap, jongeren, dagopvang, naschoolse opvang en thuiszorg. In totaal bereiken zij zo 1000 mensen om het christelijk geloof te delen, maar vooral ook om de dagelijkse noden zoals voedsel, geld voor medicatie, hulp bij ziekte, te lenigen.
  • Ook bij Caritas (in de stad Oradea met 250.000 inwoners) worden veel voedselpakketten gemaakt en uitgedeeld. Zij hebben hulp van een groep vrijwilligers. De burgerlijke gemeente doet ook wat zij kan, maar de financiën zijn beperkt. 

 

6  juni: Wekelijks heeft het bestuur contact met één van onze partner organisaties om ons op de hoogte te houden van de situatie. In middels zijn de winkels weer open. Ook de kringloopwinkels van Caritas en Christian Endeavour Oradea hebben afgelopen week hun deuren geopend en de verkoop liep goed. Bijna 3 maanden geen verkoop betekent wel een flinke financiële achterstand. Daarom blijven wij geld inzamelen om in ieder geval uitgifte van voedselpakketten en warme maaltijden te kunnen garanderen. Inmiddels is de opbrengst dusdanig dat de 3 organisaties ieder € 500,- hebben ontvangen voor de voortzetting van hun voedselpakketten uitgifte.

15 juni: Van onze partners hoorden wij dat de werkeloosheid in Roemenië fors is opgelopen tot 1,2 miljoen mensen. Net als in Nederland komen ook daar meer mensen onder de armoede grens. In de dorpen is het wat minder. Daar hebben velen ook een eigen tuintje waar ze groente kunnen verbouwen. In de stad Oradea kloppen veel mensen bij Caritas en CE aan voor hulp. Vrijdag 26 juni is weer een vrachtwagen van 100 m3 geladen met hulpgoederen.