Stichting Oost-Europa Boskoop

Omzien naar elkaar, hulp in Roemenië en Oekraïne

Na een jaar van onzekerheid heeft Caritas voor het 2024 weer een contract met de verzekeraar voor enkele diensten die de Thuisverpleging (Homecare) verleent. Het gaat dan over wondverzorging, zuurstoftoediening, infuustherapie, stoma en katheterzorg en fysiotherapie. Het betekent dat per handeling een kleine bijdrage wordt gegeven maar lang niet altijd de producten die nodig zijn. Omdat het vaak arme mensen zijn die bij Caritas aankloppen en deze zorg nodig hebben, is SOEB al 25 jaar betrokken met het verzamelen van medische goederen.

Wat hebben we nodig:

  • Alle soorten wondverzorgingsmaterialen. De steriliteit moet nog minimaal 6 maanden zijn.
  • Gazen, windsels etc
  • Stoma materiaal, liefst eendelig 
  • Incontinentiemateriaal, ook aangebroken pakken
  • Hulpmiddelen, als looprekken, tripplestoel, douchen postoelen, alles moet schoon zijn!!
  • Maar ook geld om goederen voor hen te kopen.

Doet U mee?    NL47 RABO 0309 8326 32 of via  Doneer nu