Stichting Oost-Europa Boskoop

Omzien naar elkaar, hulp in Roemenië en Oekraïne

Wie wij zijn

Ria Beukenkamp Voorzitter

Ria heeft vanuit haar beroep (wijkverpleegkundige) een netwerk in Nederland en is in staat om kennis over te dragen aan de verpleegkundigen van de  thuiszorg in Roemenië. Zij verzamelt bij collega’s in de wijkverpleging alle overgebleven materialen. Sinds 2002 brengt zij 2 tot 4 keer per jaar een bezoek aan Roemenië. Zij gaat dan met de thuiszorgverpleegkundige mee op patiënten bezoek. Zo ziet zij wat er nodig is, maar ook om uitleg te geven over allerlei voor hen nieuwe materialen. Ook de andere projecten worden bezocht, meestal gaan er vrijwilligers mee.

Gert Jan Jonkers Secretaris

Gert Jan is per 1 januari 2019 onze nieuwe secretaris. Naast het secretariaat verzorgt Gert Jan de PR. Hij heeft veel ervaring in het vrijwilligerswerk. Als leerkracht heeft hij veel ervaring met jeugd. Dat komt goed van pas omdat wij ook graag jeugd uitwisselingsprogramma’s willen opzetten.

  Carla Senneker Penningmeester

  Carla is in juni 2023 onze nieuwe penningmeester. Zij is bekend met het werk van onze              stichting omdat zij al eerder de financiën heeft beheerd. Daarnaast heeft zij veel ervaring       binnen het vrijwilligerswerk.

 

Coby van der Spek Fondsenwerver

Coby is september 2017 ons bestuur komen versterken. Zij houdt zich bezig met sponsorwerving. Door haar vroegere werk in het bedrijfsleven heeft zij veel contacten en ervaring met het vinden van financiële ondersteuning.

Naast het bestuur is wekelijks een groep van 15 vrijwilligers in de opslagruimte aan het werk om alle ontvangen goederen te sorteren, in te pakken en verzendklaar te maken. Daarnaast is nog een groep van 10 vrijwilligers die ons, 4-6 keer per jaar, helpen bij het laden van een transport naar Roemenië. Bestuur en vrijwilligers krijgen geen vergoeding voor hun werk, ook de reizen naar Roemenië worden zelf betaald. 

Coördinator beheer opslagruimte en organisatie transporten: Piet Beukenkamp Mobiel 06-51765182

Het banknummer is NL47 RABO 0309 8326 32

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41173923

ANBI De stichting is per 1 januari 2008 door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut beogende Instelling.  Dit houdt in dat alle giften die u overmaakt aan de SOEB, door de belastingdienst worden erkend als aftrekbaar. Het RSIN nummer is 804302753. SOEB is lid van Geef.nl/Goede doelen, iedereen kan daar een actie of een collecte voor ons starten. Te vinden op http://www.geef.nl