Ria Beukenkamp
Voorzitter
Ria heeft vanuit haar beroep (wijkverpleegkundige) een netwerk in Nederland en is in staat om kennis over te dragen aan de verpleegkundigen van de  thuiszorg in Roemenië. Zij verzamelt bij collega’s in de wijkverpleging alle overgebleven materialen. Sinds 2002 brengt zij 2 tot 3 keer per jaar  een bezoek aan Roemenië. Zij gaat dan onder anderen met de thuiszorgverpleegkundige mee op patiënten bezoek. Zo ziet zij wat er nodig is, maar ook om uitleg te geven over allerlei voor hen nieuwe materialen. Ook de andere projecten worden bezocht, meestal gaan er vrijwilligers mee.

 

 

 Herman de Jong
 Secretaris
 Naast het secretariaat verzorgt Herman de PR en de foto’s op de website.

 

 

 

Herman Raaphorst
Penningmeester
Herman houdt zich vooral bezig met de financiële ondersteuning van de projecten. Hij heeft ook verschillende keren Roemenië bezocht.

 

 

 

Coby van der Spek  
Lid
Coby is in september 2017 ons bestuur komen versterken. Zij zal zich samen met de voorzitter bezighouden met sponsor werving.

 

 

Naast het bestuur is wekelijks een groep van 14 vrijwilligers in de opslagruimte aan het werk om alle ontvangen goederen te sorteren en verzendklaar te maken. Daarnaast is nog een groep van 10 vrijwilligers die ons helpen bij het laden van een transport naar Roemenië. Bestuur en vrijwilligers krijgen geen vergoeding voor hun werk, ook de reizen naar Roemenië worden zelf betaald.

Coördinator beheer opslagruimte en organisatie transporten:
Piet Beukenkamp
Mobiel 06-51765182

ANBI
De stichting is per 1 januari 2008 door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut beogende Instelling.                   
Dit houdt in dat alle giften die u overmaakt aan de SOEB, door de belastingdienst worden erkend als aftrekbaar.
Het RSIN nummer is 804302753
.

Het banknummer is NL47 RABO 0309 8326 32
Het gironummer is   NL58 INGB   0003 7034 06

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41173923