Stichting Oost-Europa Boskoop

Omzien naar elkaar, hulp in Roemenië en Oekraïne

Privacy

Privacyverklaring

Stichting Oost-Europa Boskoop (SOEB) legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, emailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het vrijwilligerswerk, van het donateurschap of de verwerking van een eenmalige gift. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld.

Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen die onze stichting betreffen zoals nieuwsbrieven of een oproep voor een vrijwilligers taak.

Uw overige gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

U kunt zich te allen tijde afmelden als donateur/vrijwilliger. Stuur daarvoor een mail naar info@s-o-e-b.nl

Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u doorgeven via dit e-mailadres.

De Stichting zorgt voor een goede en passende beveiliging van de aan haar toevertrouwde persoonsbestanden.