Projecten voor Caritas Catolica Oradea en Christian Endeavour Oradea

De samenwerking van SOEB met Caritas Catolica Oradea dateert van 1998. De pastoor van de Rooms Katholieke kerk in Oşorhei Jozsef Rajna werd in dat jaar tot parttime directeur benoemd door de toenmalige bisschop. Dit doet hij dus naast zijn werk in de parochie. Vanaf die tijd zijn wij ook kleding en meubels voor Caritas gaan inzamelen. Een gedeelte van deze spullen wordt weggegeven aan de allerarmsten in Oradea. Daarnaast wordt een gedeelte verkocht in de kringloopwinkel van Caritas. Deze winkel staat in een wijk waar veel grote flatgebouwen zijn waar arme en werkloze mensen wonen. Voor de waardigheid van de mensen is het niet goed om altijd iets gratis te krijgen. Wanneer je voor een heel klein bedrag iets kunt kopen kun je ook zelf kiezen wat je wilt hebben en wat je er mee doet. Met de opbrengst worden onder andere de medewerkers van de winkel betaald en 4 verzorg- en verpleeghuizen. De SOEB bracht in 2018 ongeveer 550 m3 aan kleding, huisraad en medische materialen (6 transporten). In 2019 zijn 4 transpoten naar Roemenië gegaan. Onze ambitie is om dit te verhogen door in Boskoop en omgeving meer bekendheid te geven aan ons werk. Voorlopig blijft deze hulp nog heel hard nodig.

Naast deze kleding en meubelinzameling steunt de SOEB een maaltijdproject voor 10 zeer arme gezinnen. Deze gezinnen krijgen 5 dagen in de week een warme maaltijd. Kosten €4000,- per jaar. Elk jaar krijgen wij wel het verzoek om in de winter extra geld te geven voor voedsel pakketten voor dak en thuislozen. Ook hiervoor zouden wij graag geld willen genereren.

In de loop van de jaren heeft Caritas ook 2 verpleeghuizen en 2 verzorgingshuizen opgezet. Gedeeltelijk met EU geld, maar in het verleden ook met sponsorgeld uit Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Geen overheidsgeld, wel allerlei regels waar de zorg aan moet voldoen. De bewoners zijn voor 80% mensen die een heel klein pensioen (ongeveer €120,- p.m) hebben en de zorgkosten (ongeveer €400,-) dus niet kunnen betalen. Ook hiervoor moet dus weer veel geld en goederen uit het buitenland komen. Er is een groot verloop van verzorgend personeel omdat in Hongarije en Duitsland de lonen hoger zijn en men dus daar naar toe gaat. De tehuizen worden zeker 2 tot 3 keer per jaar door bestuursleden bezocht. We maken dan een wensenlijst op en gaan daar in Boskoop mee aan de slag. Vaak gaat het over kleding, beddengoed en verzorgende materialen.

Een ander project is het ’Project Ondersteuning Thuisverpleging’. Meer informatie kunt u op een aparte pagina vinden.

De samenwerking met Christian Endeavour Oradea  dateert van december 2018. We hebben toen schooltruien uitgedeeld bij hun naschoolse opvang en waren zo onder de indruk van een goed georganiseerde organisatie, dat het bestuur besloot om hen nog een keer te bezoeken. Zij hebben een achterban van ongeveer 1000 mensen, gezinnen tieners, alleenstaanden, werklozen, mensen met een handicap en ouderen. Allen leven om wat voor redenen dan ook aan de rand van de maatschappij. Zij worden geholpen met voedselpakketten, ondersteuning bij het vinden van werk, bij verslavingsproblemen, thuiszorg etc. Ook komen zij 2 wekelijks bij elkaar om een gezellig moment te hebben, te luisteren naar een spreker en bijbel lezen. SOEB wil dit jaar ( 2020) de groep granny’s, de Elisabethgroep financieel ondersteunen zodat tijdens de bijeenkomsten thee, koffie en een traktatie uitgedeeld kan worden.