Project ondersteuning Thuisverpleging

Dit jaar 12 oktober 2017 bestaat de Stichting Oost-Europa Boskoop 25 jaar. Een jaar om stil te staan bij onze missie. We hebben als bestuur geconcludeerd dat er helaas nog werk genoeg is. In 2016 is geconstateerd dat de thuisverpleging van Caritas Catolica Oradea, de organisatie waar wij in Roemenië mee samenwerken, geen vooruitgang boekt. Dit komt omdat de Zorgverzekering in Roemenië nauwelijks oog heeft voor deze vorm van verpleging en zorg. De financiële bijdrage is dan ook marginaal, alleen als er geld is wordt er voor 90 dagen zorg per jaar vergoed. De rijken kunnen zich privé verpleegkundigen permitteren en zelf hun verbandmaterialen kopen, maar Caritas komt nu juist op voor de armen, de ouderen, de gehandicapten en de werklozen. Caritas wordt ook nauwelijks financieel gesteund door (plaatselijke) overheden. Ondersteuning met geld en goederen moet nog steeds grotendeels uit het buitenland komen.
De verpleegkundigen kunnen nauwelijks verlofdagen opnemen omdat de vraag naar zorg heel groot is en zij zeer loyaal zijn aan hun patiënten. 

Wat is de bedoeling: wij willen geld inzamelen om het salaris te kunnen betalen van een nieuw aan te stellen wijkverpleegkundige. Zij zal ook een auto nodig hebben en materiaal om te werken. Daarnaast is het vanaf 1 januari 2017 wettelijk verplicht dat zij een verzorgende naast zich heeft staan. Wij willen dit project aangaan voor 3 jaar. Maar dan moet er voldoende geld binnen komen. Het eerste jaar kost dit  €17000,-. De andere 2 jaren ongeveer €10.000,- per jaar. Helpt u mee om dit te realiseren? 

 

Deze diashow vereist JavaScript.