Stichting Oost-Europa Boskoop

Omzien naar elkaar, hulp in Roemenië en Oekraïne

Tijdens elk bezoek aan Roemenië door bestuursleden wordt één of meerdere posten voor thuisverpleging van Caritas Catolica Oradea in de provincie Bihor bezocht. Het bestuur heeft in 2016 al geconstateerd dat de vraag naar zorg groter is dan de verpleegkundigen aankunnen. Dit komt omdat de Zorgverzekering in Roemenië nauwelijks oog had/ heeft voor deze vorm van verpleging en zorg. De financiële bijdrage was toen marginaal, alleen als er geld was werd er voor 90 dagen zorg per jaar vergoed. De rijken kunnen zich privé-verpleegkundigen permitteren en zelf hun verbandmaterialen kopen, maar Caritas komt nu juist op voor de armen, de ouderen, de gehandicapten en de werklozen. Caritas wordt ook nauwelijks financieel gesteund door (plaatselijke) overheden. De verpleegkundigen kunnen nauwelijks verlofdagen opnemen omdat de vraag naar zorg heel groot is en zij zeer loyaal zijn aan hun patiënten. Caritas heeft onvoldoende financiële middelen om een extra wijkverpleegkundige of verzorgende aan te stellen. Ondersteuning met geld en goederen moet nog steeds grotendeels uit het buitenland komen.

De directeur van Caritas vroeg hulp aan SOEB. Het bestuur heeft toen besloten om een Project Thuisverpleging te starten. De bedoeling is: geld inzamelen om het salaris te kunnen betalen van een nieuw aan te stellen wijkverpleegkundige. Zij zal ook een auto nodig hebben en materiaal om te werken. Daarnaast is het vanaf 1 januari 2017 wettelijk verplicht dat zij een verzorgende naast zich heeft staan. Wij willen dit project aangaan voor 3 jaar. Maar dan moet er voldoende geld binnen komen. Het eerste jaar kost dit  €17000,-. De andere 2 jaren ongeveer €10.000,- per jaar. 

Verloop van het project

In november 2017 heeft de voorzitter tijdens het bezoek aan Roemenië het contract getekend, samen met de directeur van Caritas dhr. Jozsef Rajna. Het geld voor 1 jaar salaris is bijna binnen, de directeur kan starten met het zoeken naar een verpleegkundige en verzorgende.

Maart 2018. Weer een mijlpaal! Wij kunnen melden dat afgelopen januari een verpleegkundige is gestart en dat zij op dit moment wordt ingewerkt. Inmiddels is ook een verzorgende aangenomen, maar zij moet nog de vereiste cursus afmaken en zal hopelijk 1 april starten met haar werk. Helaas heeft deze verzorgende haar baan na 2 maanden weer opgezegd. Zij kan in Hongarije meer verdienen. Een andere stichting heeft inmiddels een auto gesponsord!

December 2018. Inmiddels is er € 22000,- binnen, dat betekent dat ook voor het komende jaar voldoende geld is om het salaris te betalen van de verpleegkundige inclusief de salaris verhogingen van het afgelopen jaar. Het bestuur zoekt verder naar sponsoren voor het geld voor het laatste jaar, zodat het project voor 3 jaar is geborgd tot en met december 2020. Liefst langer!

In 2018 en 2019 heeft Ria Beukenkamp (wijkverpleegkundige) tijdens haar bezoeken alle thuiszorgposten regelmatig bezocht en ook met de betreffende verpleegkundige patiënten bezocht. Dat is steeds weer een indrukwekkende ervaring. Ook verzamelt zij bij haar collega’s veel overtollige medische en verpleegkundige materialen zodat Caritas zo min mogelijk hoeft te kopen. Door deze materialen en de kennis die wordt overgedragen, staat de wondverzorging van de Caritas medewerkers hoog aan geschreven.

Januari 2020. In 2019 zijn alle 16 organisaties met thuisverpleging in de provincie Bihor door de overheid, de verzekering en de fraudepolitie onderzocht en getoetst. Alleen Caritas Catolica en een particuliere organisatie hebben deze toets doorstaan. Dit betekent dat de financiering iets beter en constanter is geworden. 

December 2020. Het project is beëindigd. De bijdrage van de zorgverzekeraar is verbeterd. Caritas ontvangt voor een deel van de zorg nu een vergoeding. De rest betalen zij uit opbrengsten van de winkels, sommige patiënten kunnen een eigen bijdrage betalen. De medische en verpleegkundige goederen komen voor een grootdeel uit Boskoop.

April 2022. De zorgverzekeraar heeft van de ene op de andere dag haar financiële ondersteuning aan de Thuisverpleging gestopt. Naar hun zeggen in verband met onvoldoende financiën door de coronapandemie. Het voort bestaan van van bijna 25 jaar Thuisverpleging is ernstig in gevaar. Er is tot juni 2023 een tekort van €78.000,- onder anderen voor de salarissen van de verpleegkundigen. Bestuursleden van SOEB waren er bij toen dit slechte nieuws werd medegedeeld. Grote verslagenheid.