Project ondersteuning Thuisverpleging

In 2016 heeft het bestuur alle 7 posten voor thuisverpleging van Caritas Catolica Oradea, de organisatie waar wij in Roemenië mee samenwerken, bezocht. Het bestuur heeft geconstateerd dat er geen vooruitgang is geboekt. Dit komt omdat de Zorgverzekering in Roemenië nauwelijks oog heeft voor deze vorm van verpleging en zorg. De financiële bijdrage is dan ook marginaal, alleen als er geld is wordt er voor 90 dagen zorg per jaar vergoed. De rijken kunnen zich privé verpleegkundigen permitteren en zelf hun verbandmaterialen kopen, maar Caritas komt nu juist op voor de armen, de ouderen, de gehandicapten en de werklozen. Caritas wordt ook nauwelijks financieel gesteund door (plaatselijke) overheden. De verpleegkundigen kunnen nauwelijks verlofdagen opnemen omdat de vraag naar zorg heel groot is en zij zeer loyaal zijn aan hun patiënten. Caritas heeft onvoldoende financiële middelen om een extra wijkverpleegkundige of verzorgende aan te stellen. Ondersteuning met geld en goederen moet nog steeds grotendeels uit het buitenland komen.

Wat is de bedoeling: wij willen geld inzamelen om het salaris te kunnen betalen van een nieuw aan te stellen wijkverpleegkundige. Zij zal ook een auto nodig hebben en materiaal om te werken. Daarnaast is het vanaf 1 januari 2017 wettelijk verplicht dat zij een verzorgende naast zich heeft staan. Wij willen dit project aangaan voor 3 jaar. Maar dan moet er voldoende geld binnen komen. Het eerste jaar kost dit  €17000,-. De andere 2 jaren ongeveer €10.000,- per jaar. Helpt u mee om dit te realiseren? 

In november 2017 heeft de voorzitter tijdens het bezoek aan Roemenië het contract getekend samen met de directeur van Caritas dhr. Jozsef Rajna. Het geld voor 1 jaar salaris is bijna binnen, de directeur kan starten met het zoeken naar een verpleegkundige en verzorgende.

Maart 2018. Weer een mijlpaal! Wij kunnen melden dat afgelopen januari een verpleegkundige is gestart en dat zij op dit moment wordt ingewerkt. Inmiddels is ook een verzorgende aangenomen, maar zij moet nog de vereiste cursus afmaken en zal hopelijk 1 april starten met haar werk. Helaas heeft deze verzorgende haar baan na 2 maanden weer opgezegd. Zij kan in Hongarije meer verdienen.

December 2018. Inmiddels is er € 22000,- binnen, dat betekent dat ook voor het komende jaar voldoende geld is om het salaris te betalen van de verpleegkundige inclusief de salaris verhogingen van het afgelopen jaar. Het bestuur zoekt verder naar sponsoren voor het geld voor het laatste jaar, zodat het project voor 3 jaar is geborgd tot en met december 2020. Liefst langer!

In 2018 en 2019 heeft Ria Beukenkamp (wijkverpleegkundige) tijdens haar bezoeken alle thuiszorgposten regelmatig bezocht en ook met de betreffende verpleegkundige patiënten bezocht. Dat is steeds weer een indrukwekkende ervaring. Ook verzamelt zij bij haar collega’s veel overtollige medische en verpleegkundige materialen zodat Caritas zo min mogelijk hooft te kopen. Door deze materialen en de kennis die wordt overgedragen, staat de wondverzorging van de Caritas medewerkers hoog aan geschreven.